Tevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van de verleende zorg te toetsen, neemt de praktijk deel aan een onderzoek dat naar uw ervaringen vraagt. Dit onderzoek wordt vereist door de zorgverzekeraars en uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig, anoniem en gebeurt uitsluitend met uw toestemming.

Op het uitvoeren van patiënt-ervaringsonderzoek is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De privacy van uw gegevens is hiermee gewaarborgd.

Met het invullen van de vragenlijst, helpt u om de dienstverlening door de praktijk te verbeteren.