Vergoedingen

Oefentherapie Cesar en Psychosomatische Oefentherapie worden vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering. Hoe veel en hoe vaak wordt vergoed hangt van uw aanvullende pakket af. In uw zorgpolis, op de website van uw zorgverzekeraar en in onderstaand vergoedingenoverzicht kunt u zien welke vergoeding voor u geldt.

Daarbij is het goed te weten, dat ik met alle ziektekostenverzekeringen een contract heb afgesloten.

In uitzonderingsgevallen kan Oefentherapie Cesar ook vergoed worden uit de basisverzekering. Dit geldt voor

  • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar, met een maximum van 9 behandelingen, met zo nodig een verlengingsmogelijkheid van maximaal nog eens 9 behandelingen.
  • Mensen met een Chronische aandoening die voorkomt op de ‘Lijst chronische aandoeningen’, vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering (mits aanwezig). Voor sommige chronische aandoeningen bestaat een maximum behandeltermijn.

Op vergoeding uit de basisverzekering is het jaarlijks eigen risico van toepassing.

Overzicht vergoedingen »