Ziekte van Parkinson

In deze praktijk is veel aandacht voor en ervaring met de behandeling van de gevolgen van de ziekte van Parkinson. De praktijk is dan ook aangesloten bij ParkinsonNet.

Een patiënt zei eens: "Soms denk ik dat het niet anders kan dan dat je zelf Parkinson hebt … Want hoe kan je anders zo precies weten wat moeilijk voor mij is en waarom, zonder dat het aan de buitenkant te zien is, en zonder dat ik daar met een woord over gerept heb?"

De behandeling is niet alleen gericht op de lichamelijke aspecten waarmee u door de ziekte geconfronteerd wordt, maar ook op de gevolgen die de ziekte heeft voor het relationele, werkzame en sociale leven. Deze aspecten kunnen zo nodig ook bezien worden vanuit het perspectief van de partner/mantelzorger.